Wat is stadslab

Er worden binnen het Instituut van Communicatie, Media & Informatietechnologie (CMI) van de Hogeschool Rotterdam veel prototypes gemaakt door studenten in allerlei projecten. In samenwerking met het kenniscentrum Creating 010 is CMI altijd op zoek naar manieren om kennis te delen en goede concepten door te ontwikkelen. Er werd al geëxperimenteerd met sensoren, robotica en open data. In 2011 is besloten tot bundeling van al deze experimenten in 1 fysieke ruimte, die kennisdeling bevordert en het experiment aanjaagt. Niet alleen voor het onderwijs en onderzoek binnen het instituut CMI, ook voor andere delen van onderwijs in Rotterdam en voor Rotterdamse ondernemers en overheid. Dit is het Stadslab. Het Stadslab is een technische werkplaats van de Hogeschool Rotterdam aan de Wijnhaven 101 in het centrum van Rotterdam. Experimenteren en open innovatie zijn hier de paradigma’s. In drie Labs worden met creatieve technieken, nieuwe technologie en open data gewerkt aan vraagstukken over en innovaties voor Rotterdam.

Sensorlab

In het SensorLab wordt gewerkt aan open source en mash sensor netwerk applicaties. Het is voor een deel in samenwerking met Sense Observation Systems opgezet en is verbonden met andere sensor applicaties in Duitsland en USA.

Open data lab

In het Open Data Lab wordt gewerkt aan het ontsluiten van en experimenteren met (open) data. Data van de gemeente Rotterdam en data afkomstig uit de samenleving - van burgers en bedrijven worden ingezameld en geplaatst op een open platform. Hier kan iedereen kosteloos data plaatsen en ophalen. Hergebruik van data maakt het mogelijk om applicaties te ontwikkelen, vraagstukken te onderzoeken en informatie te visualiseren. (Zie ook http://www.rotterdamopendata.com/stadslab/)

Fablab

In het FabLab wordt gewerkt met digitaal aangestuurde machines en apparaten als 3D printers en lasercutters zijn. Fablab stelt je in staat vorm te geven aan persoonlijke digitale fabricaties en agile prototypes. Er zijn negen FabLabs in Nederland, tientallen in de Benelux en zestig wereldwijd.