Verslag: Eindverslag van het onderzoek

Het onderzoeksverslag gaat over ons onderzoek van de afgelopen twee TLE periodes. In het verslag vind je een samenvatting, de experiment opstelling, de verschillende meetinstrumenten, de resultaten en de uiteindelijke conclusies. Het verslag in PDF is hier te vinden: Link!

Kansen in de markt, toekomst en hoe Crownstones worden toegepast in ons concept: Na het onderzoek

Vlieg ‘em der in Joeri Wagner Jeroen van Schooten Bryan de Ronde Roy Sijnesael Inleiding Tijdens drukke periodes zoals met de schoolvakanties is het erg druk op Schiphol (“Lange rijen op Schiphol tijdens mei- en zomervakantie”, 2017). Voor veel mensen wordt het vertrekken vanaf Schiphol hierdoor een hele opgave. Schijnbaar eenvoudige dingen zoals het vinden …

Eindpost – Afsluiting van het blog (GEÜPDATET: 22 JUNI)

Deze blogpost zal het blog afsluiten voor het Specialize Me assessment. Het dient als een samenvatting van wat wij gedurende deze periode’s hebben ontwikkelt en bedacht. Voor het gemak zal in het verhaal worden gerefereerd naar eerder geplaatste blogposts (met links) zodat dit makkelijk te herleiden is. Deskresearch Aanvankelijk begonnen we door het in kaart te …

Sprint 3: Concept iteratie

Criterium: “Je kunt zowel schriftelijk als mondeling een kritische visie op het CMGT-vakgebied overbrengen.” Met de verkregen we feedback concludeerde wij, in betrekking tot het concept, het volgende: “De huidige combinatie van app en borden is overweldigend, waardoor het overzicht op een gegeven moment weg is. Het experiment stelt niet duidelijk of alleen de app …

Sprint 3: Reflectie onderzoeksopzet en onderzoeksrollen

Criterium: “Je kunt op je eigen onderzoek reflecteren zodanig dat je de sterke en zwakke punten van het onderzoek en jouw rol daarin duidelijk maakt.” Terugblik zwakke punten In de sprint 2 blogpost keken we terug op het onderzoek, en trokken we hier conclusies uit. Hieruit kwamen de volgende zwakke punten naar voren: Speelveld simuleert …

Sprint 2: Blogpost 3 conclusies pilot experiment, visie concept

Het pilot experiment heeft ons veel inzichten gegeven om het onderzoek, maar zeker ook het concept te verbeteren. Deze blogpost gaat over conclusies met betrekking tot het concept, en de visie van ons concept. De vorige blogpost bevat een link naar de definitieve versie van de onderzoeksopzet en de onderbouwing hiervan. Uit het pilot onderzoek blijkt …