Sprint 3: Concept iteratie

Criterium: Je kunt zowel schriftelijk als mondeling een kritische visie op het CMGT-vakgebied overbrengen.”

Met de verkregen we feedback concludeerde wij, in betrekking tot het concept, het volgende:

“De huidige combinatie van app en borden is overweldigend, waardoor het overzicht op een gegeven moment weg is. Het experiment stelt niet duidelijk of alleen de app dient te worden gebruikt of in combinatie met de borden. De app wordt gezien als een extra pijnpunt in het gehele proces in combinatie met de andere informatiebronnen. Voor de volgende iteratie op ons concept is het aanbevolen dat deze juist de pijnpunten (te veel informatie; chaos) wegneemt om zo ons doel van een comfortabeler vertrekproces te realiseren.

Naast deze conclusie stellen wij zelf ook dat de huidige vorm van ‘navigatie sturing’ niet relateerbaar is aan de werkelijkheid. Immers kun je dergelijke pijlen niet goed gebruiken om over het vliegveld te navigeren. Zoals boven is te lezen komt ook de onduidelijkheid van de verschillende informatiebronnen terug, vooral: moet je de app blind volgen, of deze gebruiken in combinatie met de borden.

Vanuit hier zijn we gekomen tot ons nieuwe concept:

Augmented reality companion

Bij augmented reality hebben veel mensen een vertekend beeld van grote 3d simulaties, geprojecteerd op grote schermen in de werkelijkheid. Echter is augmented reality niets meer dan digitale augmentatie van een ‘echte wereld’ beeld. Bijvoorbeeld de advertentieborden langs voetbalwedstrijden, die er niet echt staan, zijn een vorm van augmented reality.

Wij willen augmented reality toepassen om duiding toe te voegen aan de bestaande informatiebronnen.

Wat houdt dit concreet in?

Uit de feedback bleek dat we, in plaats van het verminderen van de ‘informatie war’ we hier met onze app, juist aan toevoegde. Hiernaast zijn, zoals we in ons deskresearch hebben gezien, de huidige informatiebronnen (zoals de borden) verwarrend voor nieuwe of onregelmatige vliegreizigers. Ook blijkt dat reizigers op doorreis hun aansluitende vluchten soms missen door taalbarrières of onduidelijke instructies. We willen dit wegnemen door de huidige informatiebronnen (zoals de borden) te verrijken met contextuele duiding door middel van augmented reality.

Hoe zit dit er uit?

De mogelijkheden hiervoor zijn eindeloos. Denk bijvoorbeeld aan het wegnemen van de, voor jou, onnodige informatie op vluchtinformatieborden, zodanig dat alleen de informatie van jou eigen vlucht nog zichtbaar is:

Of contextuele informatie als je kijkt naar je vliegticket:

Of sturing op basis van  je huidige locatie:

Op deze manier proberen we de huidige ‘informatie war’ weg te nemen, waardoor we het proces voor de vliegreiziger stroomlijnen. Op deze manier hopen we de bestaande verwarring, die leidt tot discomfort, weg te nemen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *