User Stories met Burndown Chart

Tijdens de Sprint Review op de eindmarkt werd er nog gevraagd om onze user stories, en welke we precies uitgewerkt hebben. Hierbij de schema’s:

Burndown Chart

User Stories

We hebben de keuze gemaakt om het niet af te maken omdat we in onze user stories geen rekening gehouden hebben met de overige deelproducten (onderzoeksposter, onderzoeksverslag en overige voorbereidingen voor de eindmarkt.). Hierdoor geeft de burndown geen eerlijke representatie van het werk wat we verzet hebben.

Wel zijn we tevreden over het behaalde resultaat omdat we wel het achterliggende idee van het concept kunnen testen, namelijk; Het duiding geven aan de bestaande informatiestroom.

Verslag: Eindverslag van het onderzoek

Het onderzoeksverslag gaat over ons onderzoek van de afgelopen twee TLE periodes.

In het verslag vind je een samenvatting, de experiment opstelling, de verschillende meetinstrumenten, de resultaten en de uiteindelijke conclusies.

Het verslag in PDF is hier te vinden: Link!

Kansen in de markt, toekomst en hoe Crownstones worden toegepast in ons concept: Na het onderzoek

Vlieg ‘em der in

 • Joeri Wagner
 • Jeroen van Schooten
 • Bryan de Ronde
 • Roy Sijnesael

Inleiding

Tijdens drukke periodes zoals met de schoolvakanties is het erg druk op Schiphol (“Lange rijen op Schiphol tijdens mei- en zomervakantie”, 2017). Voor veel mensen wordt het vertrekken vanaf Schiphol hierdoor een hele opgave. Schijnbaar eenvoudige dingen zoals het vinden van de juiste check-in, de gate en andere voorzieningen wordt lastiger. Hierdoor missen dagelijks veel mensen hun (aansluitende-) vlucht (“Reizigers missen vlucht door lange rijen op Schiphol”, 2017). Reizigers geven aan dat zij dit als oncomfortabel ervaren (“Wie betaalt de beveiliging van Schiphol?”, 2016)

Conclusies onderzoek m.b.t de markt

Op basis van het onderzoek kan worden gezien dat er een zichtbare behoefte is bij nieuwe en onregelmatige vliegreizigers om een companion te hebben die hen kan helpen binnen het vertrekproces. Redenen hiervoor zijn dat de huidige situatie zorgt voor een informatie war die het proces van vliegreizigers kan belemmeren. Nieuwe en onregelmatige vliegreizigers geven aan dat de companion voor een invulling zorgen die het proces comfortabeler kan maken. De kans is groot dat een vliegreiziger verkeerd loopt als er informatie wordt gegeven op statische punten. De companion kan ervoor zorgen dat deze informatie wordt weergegeven wanneer nodig. Ook kan de companion zorgen dat onnodige informatie weggefilterd wordt waardoor de informatie waar weggenomen wordt.

Hoe kan Schiphol hiervan profiteren?

Zoals voorheen aangegeven raakt Schiphol in 2018 zijn plafond. Dit in combinatie met dat er geen toestemming is voor uitbreiding betekent dat er binnen de tijdstermijn gezorgd zal moeten worden dat de problemen omtrent drukte en gemiste vluchten niet nog meer verergeren. Schiphol zal daarom stappen moeten nemen om het proces meer te stroomlijnen. De vliegreiziger speelt hier een essentiële rol in doordat hier veel tijd en moeite bespaard kan worden door het vertrekproces comfortabeler, maar ook efficiënter te maken. Dit scheelt tevens ook veel geld dat anders besteed zal moeten worden aan faciliteiten en personeel. De companion app biedt hier een ideale oplossing in doordat het de vliegreiziger voorziet van informatie die slechts relevant voor hem of haar is. Hiernaast geeft de companion app aan waar de vliegreiziger heen moet, waardoor er niet meer op borden hoeft worden gekeken. De uitwerking is dat vliegreizigers sneller zullen zijn op hun bestemmingspunt binnen het vliegveld. Hiernaast zal de vliegreiziger zelf zich ook comfortabeler kunnen bewegen door het vliegveld omdat de druk om op tijd te zijn, of de onzekerheid of de juiste weg wordt bewandeld weggenomen is.

Concluderend geeft dit in het specifieke scenario van Schiphol de kans om een aantal groeiende problemen in de hand te houden op een manier die geld zal besparen. Andere vliegvelden die ook kampen met drukte problemen en gemiste vluchten zullen hier ook het nut van ervaren.

Crownstones in ons concept

Voor ons concept is het nodig dat de companion bewust is van de exacte locatie van de gebruiker, ook (en vooral) binnen Schiphol. Crownstones biedt deze mogelijkheid. Om het concept in het echt uit te rollen zouden we gebruik willen maken van de Crownstones omdat dit een relatief goedkope oplossing biedt.

Daarnaast moet de companion ook weten van de drukte op de luchthaven. Naast bestaande bronnen (big data) kunnen hier ook Crownstones voor worden gebruikt (meten van verschillende devices in een omgeving).

Bronnen:

Lange rijen op Schiphol tijdens mei- en zomervakantie. (2017, 7 maart). Geraadpleegd van http://www.volkskrant.nl/economie/lange-rijen-op-schiphol-tijdens-mei-en-zomervakantie~a4471187/

Reizigers missen vlucht door lange rijen op Schiphol. (2017, 24 april). Geraadpleegd van https://radar.avrotros.nl/nieuws/detail/reizigers-missen-vlucht-door-lange-rijen-op-schiphol/

Wie betaalt de beveiliging van Schiphol? (2016, 29 juni). Geraadpleegd van https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/29/actieagenda-schiphol-is-agenda-zonder-actie-2949611-a1504099

Crownstones technische specificaties. Geraadpleegd op 22 juni 2017 van https://crownstone.rocks/technology-consumer/ 

 

Eindpost – Afsluiting van het blog (GEÜPDATET: 22 JUNI)

Deze blogpost zal het blog afsluiten voor het Specialize Me assessment. Het dient als een samenvatting van wat wij gedurende deze periode’s hebben ontwikkelt en bedacht. Voor het gemak zal in het verhaal worden gerefereerd naar eerder geplaatste blogposts (met links) zodat dit makkelijk te herleiden is.

Deskresearch

Aanvankelijk begonnen we door het in kaart te brengen van veel voorkomende problemen bij vliegreizen. We hebben hiervoor nagedacht over onze eigen ervaringen en gezocht op het internet.

Hiervan is een document opgesteld dat hier te vinden is: Deskresearch

Het probleem

Uit het boven beschreven deskresearch trokken we een aantal conclusies.

Op basis van deze conclusies besloten we al snel dat er dermate veel ruimte is voor verbetering, we het beste het hele ‘vertrekproces’ kunnen aanpakken met ons concept.

De volgende twee problemen liggen ten grondslag aan ons concept:

 • Luchthavens zijn voor veel mensen onoverzichtelijk, zeker voor mensen die weinig of voor het eerst met een vliegtuig reizen. Ze kunnen hierdoor de weg niet vinden of komen door taalbarrières in de knoop. Mede hierdoor missen dagelijks veel mensen hun (aansluitende)vlucht wat een erg vervelende ervaring is en de luchtvaartmaatschappijen veel geld kost.
 • Schiphol zit aan zijn plafond qua capaciteit en heeft geen ruimte om fysiek uit te breiden. Ze zijn hiervoor op zoek naar technische innovatie.

Nadat we in kaart hadden gebracht wat ons achterliggende probleem was zijn we gaan nadenken over de formulering van onze onderzoeksvraag. We hebben hiervoor een korte enquete uitgezet om meer kwantitatieve informatie te verzamelen.

Nadat we onze onderzoeksvraag hadden geformuleerd hebben we het filmpje voor Sprint 0 gemonteerd.

De eerste onderzoeksvraag werd afgekeurd vanwege een gebrek aan focus. We zijn hiervoor terug naar de tekentafel gegaan om opnieuw te kijken naar de onderzoeksvraag, de achterliggende emoties en hoe we dit gerichter konden formuleren.

Uiteindelijk kwamen we tot een meer gefocuste versie van onze originele onderzoeksvraag waarin we een achterliggend gevoel van de reiziger in deze context hebben verwerkt.

De nieuwe onderzoeksvraag luidde als volgt:

“Hoe kan het comfort van het vertrekproces van nieuwe of onregelmatige vliegreizigers op Schiphol worden verhoogd?”

Ook formuleerden we een aantal deelvragen die beter inzicht geven in de ‘vage’ aspecten van de onderzoeksvraag, t.n.;

 1. Hoe verloopt het volledige vertrekproces (deur tot deur) bij nieuwe of onregelmatige vliegreizigers op dit moment? (acties)
 2. Hoe ervaren nieuwe of onregelmatige vliegreizigers het vertrekproces op dit moment? (gevoelens)
 3. Wat betekent comfort voor nieuwe of onregelmatige vliegreizigers binnen het vertrekproces en hoe kan dit worden verhoogd?
  1. Wat is comfort? Wat voor gevoel zit daar bij? Hoe kan je dat beschrijven
  2. Als je dat weet, kun je het ook in criteria zetten.
 4. Hoe kan technologie het comfort in het vertrekproces van nieuwe of onregelmatige vliegreizigers verhogen?
  1. Welk deel of stap binnen het vertrekproces biedt de meeste ruimte voor verbetering en hoe speelt technologie hier een rol in?

Nadat deze vraag werd goedgekeurd zijn we gaan bouwen aan het eerste prototype van ons concept. Al snel kwamen we op het idee om een companion app te maken die de gebruiker, begeleidt door het vertrekproces door contextuele informatie te geven die de gebruiker echt helpt. Om dit te weerspiegelen scherpte we de onderzoeksvraag enigszins aan naar:

Hoe kan een companion het comfort binnen het vertrekproces van nieuwe of onregelmatige vliegreizigers op Schiphol verbeteren?

We werkte hier een kort conceptdocument voor uit en daarnaast ook een eerste onderzoeksopzet.

Hierna volgde de Berlijn reis. We hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om in kaart te brengen hoe het gehele vertrekproces eruit ziet. Bryan had nog nooit met het vliegtuig gereisd en was dus de ideale kandidaat om een zogenaamde ‘diary study’ mee te doen. De resultaten hiervan vind je hier.

Na de feedback op Sprint 1 hebben we de onderzoeksopzet verder uitgewerkt.

De eerste opzet van ons raster systeem (uitgelegd in bovenstaande blogpost) zag er zo uit:

Het eerste experiment

Het afnemen van het eerste experiment was erg leuk maar erg druk. We hadden het zelfs zo druk dat we geen tijd hebben gehad om zelf op de eindmarkt rond te kijken. De resultaten van het eerste experiment zijn hier uitgewerkt. Hieronder een timelapse van het gehele experiment.

Op basis van de resultaten uit het experiment zijn we dit in Sprint 3 gaan uitwerken.

Op basis van de feedback hebben we drie concrete stappen genomen.

De gegeven feedback uitwerken op basis van statement cards.

Reflecteren op de onderzoeksopzet en onze rollen daarin.

Aanbevelingen doen voor ons concept voor de volgende iteratie.

Sprint 4 en het laatste woord

Sprint 4 stond voor ons in het teken van het uitwerken van ons nieuwe concept en de laatste slag leggen aan de deelvragen.

Zo heeft Bryan tijdens sprint 4 een stuk deskresearch gedaan naar wat comfort precies inhoudt voor verschillende gedragstypen (volgens de DISC methodiek) en hoe we hier met ons concept op kunnen inspelen.

Daarnaast hebben we een korte interactie test gedaan met de nieuwe versie van ons concept, dat nu gebruik maakt van Augmented Reality.

 

Sprint 4: SCRUM, experiment en Augmented Reality

Tot onze grote verbazing is er afgelopen week een experiment gestart op Gatwick Airport, dat reizigers wilt helpen navigeren op het vliegveld.

Het plan is dat het systeem op de langere termijn gebruik gaan maken van Augmented Reality om hun passagiers de weg te wijzen. Ze maken voor de positiebepaling gebruik van zo’n 2000 bluetooth beacons door het gehele vliegveld.

“Gatwick eventually intends to introduce an augmented reality system that guides users with turn-by-turn directions, using real-world visual data.”

Dit plan lijkt erg op het concept dat wij zelf hebben. We zijn dus ook erg benieuwd naar de resultaten van dit experiment.

SCRUM

We begonnen dit project met een redelijk ambitieus doel: het maken van een augmented applicatie die al volledig werkt. We hebben hiervoor gekozen alle MUST-have’s en SHOULD-have’s in de sprint backlog als doel te stellen voor deze sprint. In totaal zijn deze userstories goed voor 32 story points. We schatte onze eigen velocity op ~12 per week (totaal 36 voor de sprint). Zoals te zien in onderstaand burndownchart hebben we dit niet volledig kunnen realiseren.

Onze uiteindelijke sprint velocity was 22. Terugkijkend heeft dit een aantal redenen:

 • We hebben per week minder tijd gehad dan we hadden verwacht. Dit komt door een overschatting van de beschikbare tijd aan onze kant. Secundaire verplichtingen zoals werk zaten in de weg om de velocity daadwerkelijk te halen.
 • Technische complexiteit. Het maken van een augmented reality applicatie is moeilijker dan we hadden verwacht. Deels hadden we hier rekening mee gehouden, maar we liepen tegen een aantal onverwachte problemen aan; zoals incompatibiliteit van het augmented reality framework met de nieuwste Unity3d versie (uiteindelijk hebben we dit wel werkend gekregen) en lage kwaliteit op onze smartphones waardoor beeldherkenning minder goed werkte (ook dit is opgelost).

We hebben nog steeds vertrouwen in ons originele plan, en zijn voornemens om dit in zijn volledigheid te laten zien op de eindmarkt. We kunnen nu echter niet anders constateren dat te te hoog hebben gemikt voor deze sprint, en daardoor de beloofde user stories niet in zijn volledigheid hebben kunnen afronden.

Daily standups

Tijdens de daily standups merkte we al vroeg dat we achter liepen op onze eigen planning. Zoals is te zien in de burndownchart hebben we op verschillende tijden geprobeerd om in te halen, maar slaagde we er niet in om onder de ideaal lijn te komen. Desalniettemin lag dit niet aan de samenwerking binnen de groep. We hebben ten allen tijden een open lijn van communicatie gehad, en niet het gevoel gehad dat belofte’s niet nagekomen werden. Als teamleden onverwacht minder tijd hadden werd dit tijdig gecommuniceerd, maar door de (technisch) complexe aard van ons sprintdoel kon dit niet altijd worden opgevangen door de anderen.

Experiment

Een van de eisen van Sprint 4 is dat minimaal het experiment, met de gewijzigde opstelling, nogmaals is afgenomen. Voor onze gewijzigde opstelling is het echter nodig dat onze nieuwe app klaar is. Hierdoor kunnen we het experiment, zoals die nu staat beschreven, niet op dit moment uitvoeren. Uiteraard is het wel vereist dat we dit doen, dus hebben we het volgende besloten:

Een van de belangrijkste punten die uit het vorige experiment naar voren kwam, was het feit dat de interactie slecht werkte en de app bijdroeg aan de war van informatie (zoals is te lezen in de vorige blogpost). Om te testen of onze nieuwe app een comfortabelere interactie heeft en helpt om de war van informatie te verminderen.

We hebben hiervoor een nieuwe onderzoeksopzet gemaakt, en dit experiment uitgevoerd. Hieruit kwam het volgende naar voren:

Samenvatting van de resultaten zijn hier te vinden.

Comfortonderzoek

Een ander punt van feedback ging over comfort. Ons doel is het comfort binnen het vertrekproces van nieuwe of onregelmatige vliegreizigers verhogen. Hiervoor moet onderzocht worden wat comfort betekent voor onze doelgroep, en met de bijkomstigheid van gedragstypes, wat dit betekent voor de verschillende gedragstypes.

De resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in deze blogpost.

De app

De applicatie maakt gebruik van een Augmented Reality framework voor Unity3D.

Locatiebepaling

Voor de locatiebepaling maken we in ons concept gebruik van crownstones. Echter hebben we voor accurate locatiebepaling, in een relatief kleine ruimte minstens 4 crownstones nodig.

Navigatie

Door middel van augmented reality, en markers op de grond kunnen we de proefpersoon helpen navigeren door de ruimte. In ons uiteindelijke experiment zullen we deze markers in het veld plaatsen. Als je hier met de telefoon naar wijst zal een pijl de juiste richting op wijzen (zoals is te zien in het onderstaande screenshot).

Voor Sprint 5 is ons doel om de userstories zoals we die hebben opgesteld in de backlog, af te hebben. Dit betekend dat de augmented reality app naar volledigheid zal moeten werken. Tijdens de eindmarkt willen we ons experiment voor een laatste keer uitvoeren. Hier willen we het veld op volledige grootte neerleggen, en gebruik maken van onze augmented reality app.

Omdat we nu veel van de technisch complexe dingen uit de weg hebben, verwachten we dit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Omdat we nu een realistischer beeld hebben van onze daadwerkelijke ‘werkkracht’ (velocity) kunnen we ons sprintdoel hier ook op afstemmen.

Desondanks het feit dat we uiteindelijk niet hebben kunnen realiseren, dat wat we hadden gepland, zien wij deze sprint niet als een falen. We hebben veel geleerd over augmented reality, en dingen zoals de interactie met de navigatiepijl kunnen testen.

Sprint 4: Comfortonderzoek

Comfort

Wat betekent het woord comfort.

Comfort is een gevoel en een toestand of iets wat het leven gemakkelijker of plezieriger maakt. Het gevoel van gemak en geheel vrij van pijn of angst is. En een toestand zonder onrust, vrees of verlegenheid zijn comfort. Maar het kan ook gebruikt worden als: We genieten van het comfort van de centrale verwarming. Dat is iets wat het leven gemakkelijker en plezieriger maakt.

Comfort heeft ook 2 synonyme dat zijn gemak en gerief. Gemak is ontspannen zijn of iets op zijn gemak doen. Bv iets rustig aan doen(op zijn gemak) of iets zonder moeite doen(iets met gemak doen). Gerief is behoeft of genot. Zoals aan zijn gerief komen(vinden van men nodig heeft).

En dan heb je comfortabel dat begint met comfort. Comfortabel is iets wat je gemak geeft en waar je je prettig bij voelt. En daarnaast is comfortabel is wat aangenaam is.

http://www.woorden.org/woord/comfort

https://nl.wiktionary.org/wiki/comfort

http://www.woorden.org/woord/gemak

https://nl.wiktionary.org/wiki/gemak

http://www.woorden.org/woord/gerief

https://nl.wiktionary.org/wiki/gerief

http://www.woorden.org/woord/comfortabel

https://nl.wiktionary.org/wiki/comfortabel

Wat betekent comfort

Comfort is een aanduiding van een situatie waarbij de toestand van de mens aangenaam is. Waar alle onaangenaamheden weg zijn en waar de mens zich zonder moeite goed kan voelen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Comfort_(kwaliteit)

Schiphol

Schiphol heeft zelf ook het woord comfort gebruikt voor de aanpassing van de beveiliging in 2015. Toen hebben ze dit gezegd naar de media toe:

– In juni 2015 stapte Schiphol over van controle bij de gates naar centrale beveiliging, met bodyscans. De vijf controlezones zijn bedoeld voor meer comfort voor de reiziger en meer efficiëntie voor de maatschappijen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/29/actieagenda-schiphol-is-agenda-zonder-actie-2949611-a1504099

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/nieuwe-controle-schiphol-zo-werkt-het-0

http://www.nu.nl/binnenland/4056631/controles-passagiers-schiphol-3-juni-anders.html

DISC

Hoe zit het dan met de gedragstypes Dominant, invloed, stabiel en consciëntieus. Hoe kunnen we per gedragstype het comfort verhogen en waar moeten we opletten en naar kijken per gedrag.

Als we naar het model kijken van dominantie. Dan wil die persoon in controle zijn over de situatie. En die controle moet er ook zo snel mogelijk zijn.

Hoe kunnen wie iemand die dominant is comfort geven.

 • Door de controle te geven over de situatie.
 • En door de informatie direct te geven aan deze persoon.
 • Wel richtlijnen geven zodat alles op tijd geregeld wordt(ongeduldig, kwaliteit)  

Als we naar het model van invloed kijken zien we dat deze mensen graag bevestiging krijgen of ze het goed of op de goede weg zijn hier krijgen ze ook aandacht mee. En dat ze graag sociaal willen zijn en zich daardoor niet in hoeven afzonderen.

Hoe kunnen we iemand die invloed als gedragstype heeft comfort bieden.

 • Door te bevestigen dat ze op de goede weg zijn door complimenten(aandacht).
 • Door er voor te zorgen dat ze zo min mogelijk aandacht aan de app hoeven te besteden.
 • Zorgen dat de app verteld hoe het moet gebeuren(regelen)

Als we kijken naar het model voor stabiliteit willen mensen de status die ze gehaald hebben handhaven. En willen ze met iets werken wat voor hun vertrouwd en daardoor zekerheid biedt.

Hoe kunnen we de mensen die het gedrag type stabiliteit hebben comfort bieden.

 • Meer tijd geven voor het proces.
 • Het concept zo simpel mogelijk houden voor de mens zelf weinig te hoeven doen.
 • Iets waarmee ze niet door de mand kunnen vallen(de status).

Als we naar het model kijken van iemand die consciëntieus is. Willen ze het graag goed doen en absoluut geen fouten maken. En dat ze daar bevestiging van krijg dat ze het goed doen. En het overzicht kunnen houden.

Hoe kunnen we de mensen met het gedrag type consciëntieus is comfort bieden.

 • Zorgen dat ze de weg in een keer goed vinden zonder fouten
 • En tussendoor bevestiging krijgen dat ze op de goede weg zijn(waardering en steun)
 • En dat ze overzicht over de situatie houden.
 • Dat de app de keuzes voor ze maakt.

http://www.disc-profiel.nl/de-4-disc-gedragsstijlen

 

 

Sprint 3: Concept iteratie

Criterium: Je kunt zowel schriftelijk als mondeling een kritische visie op het CMGT-vakgebied overbrengen.”

Met de verkregen we feedback concludeerde wij, in betrekking tot het concept, het volgende:

“De huidige combinatie van app en borden is overweldigend, waardoor het overzicht op een gegeven moment weg is. Het experiment stelt niet duidelijk of alleen de app dient te worden gebruikt of in combinatie met de borden. De app wordt gezien als een extra pijnpunt in het gehele proces in combinatie met de andere informatiebronnen. Voor de volgende iteratie op ons concept is het aanbevolen dat deze juist de pijnpunten (te veel informatie; chaos) wegneemt om zo ons doel van een comfortabeler vertrekproces te realiseren.

Naast deze conclusie stellen wij zelf ook dat de huidige vorm van ‘navigatie sturing’ niet relateerbaar is aan de werkelijkheid. Immers kun je dergelijke pijlen niet goed gebruiken om over het vliegveld te navigeren. Zoals boven is te lezen komt ook de onduidelijkheid van de verschillende informatiebronnen terug, vooral: moet je de app blind volgen, of deze gebruiken in combinatie met de borden.

Vanuit hier zijn we gekomen tot ons nieuwe concept:

Augmented reality companion

Bij augmented reality hebben veel mensen een vertekend beeld van grote 3d simulaties, geprojecteerd op grote schermen in de werkelijkheid. Echter is augmented reality niets meer dan digitale augmentatie van een ‘echte wereld’ beeld. Bijvoorbeeld de advertentieborden langs voetbalwedstrijden, die er niet echt staan, zijn een vorm van augmented reality.

Wij willen augmented reality toepassen om duiding toe te voegen aan de bestaande informatiebronnen.

Wat houdt dit concreet in?

Uit de feedback bleek dat we, in plaats van het verminderen van de ‘informatie war’ we hier met onze app, juist aan toevoegde. Hiernaast zijn, zoals we in ons deskresearch hebben gezien, de huidige informatiebronnen (zoals de borden) verwarrend voor nieuwe of onregelmatige vliegreizigers. Ook blijkt dat reizigers op doorreis hun aansluitende vluchten soms missen door taalbarrières of onduidelijke instructies. We willen dit wegnemen door de huidige informatiebronnen (zoals de borden) te verrijken met contextuele duiding door middel van augmented reality.

Hoe zit dit er uit?

De mogelijkheden hiervoor zijn eindeloos. Denk bijvoorbeeld aan het wegnemen van de, voor jou, onnodige informatie op vluchtinformatieborden, zodanig dat alleen de informatie van jou eigen vlucht nog zichtbaar is:

Of contextuele informatie als je kijkt naar je vliegticket:

Of sturing op basis van  je huidige locatie:

Op deze manier proberen we de huidige ‘informatie war’ weg te nemen, waardoor we het proces voor de vliegreiziger stroomlijnen. Op deze manier hopen we de bestaande verwarring, die leidt tot discomfort, weg te nemen.

 

Sprint 3: Reflectie onderzoeksopzet en onderzoeksrollen

Criterium:

“Je kunt op je eigen onderzoek reflecteren zodanig dat je de sterke en zwakke punten van het onderzoek en jouw rol daarin duidelijk maakt.”

Terugblik zwakke punten

In de sprint 2 blogpost keken we terug op het onderzoek, en trokken we hier conclusies uit. Hieruit kwamen de volgende zwakke punten naar voren:

 • Speelveld simuleert de realiteit onvoldoende;
  • Een groter speelveld met foto’s en beelden van een luchthaven.
 • Deelnemers ervaren geen tijdsdruk;
  • Een grote aftellende klok toonbaar te maken en de deelnemer aan te sporen door hen te herinneren aan de sluitingstijd van de gate.
 • Manier van navigeren is niet goed relateerbaar aan werkelijkheid;
  • Naast het speelveld beter relateerbaar te maken met een vliegveld, hebben we gekozen voor een andere manier van navigeren d.m.v. de companion app zoals is te lezen in BLOGPOST CONCEPT ITERATIE.
 • Onvoldoende verdeling van gedragstypen;
  • Door mensen te vragen mee te doen aan het experiment, kunnen we de gedragstype test vooraf afnemen. Hiermee kunnen we dan een selectie maken die meer representatief is.
 • Scoreformulier is onvoldoende toereikend om comfort te meten;
  • Formulier is reeds aangepast (zie blogpost sprint 2).

Statement cards zwakke punten

Deze week hebben we tijdens de specialize me les gebruik gemaakt van statement cards. Op basis hiervan hebben we clusters gevormd en deze geanalyseerd om zo tot een conclusie per cluster te komen. De uitwerking hiervan is te vinden in de blogpost “Statement cards analyse”. Hieruit zijn de volgende zwakke punten naar voren gekomen:

 • Interactie met de app is onhandig en onoverzichtelijk. Realiseert niet het doel om het process comfortabeler te maken;
 • Doordat de focus op de mobiel wordt gelegd, en automatisch veel aandacht vraagt is de informatie overweldigend en kun je lastig om je heen kijken;
 • De app zorgt ervoor dat gebruikers het overzicht kwijtraken, hierdoor weten ze niet precies waar ze zijn;
 • De werking van de borden, gebruikt tijdens het experiment (blaadjes op de grond) zijn onduidelijk;
 • Het proces, zonder app, kan soms moeilijk te volgen zijn;
 • De omgeving is niet realistisch ten opzichte van een echt vliegveld, hierdoor is de sturing te specifiek en niet 1-op-1 uit te rollen in het echt;

Onderzoeksrollen

Tijdens het afnemen van het experiment merkte we dat we handen tekort kwamen. Zo zijn we zo druk in de weer geweest dat we geen tijd hebben gehad om zelf rond te kijken! Ook merkte we dat, doordat we geen vast draaiboek hadden, onze verhalen richting de deelnemers niet altijd consistent waren. Hierdoor vergaten we soms te vermelden dat de deelnemer hardop zijn gedachtenproces moest uitleggen (thinking-aloud).

Tevens was per deelnemer één persoon verantwoordelijk voor het aansturen, bijhouden van de tijd, de thinking-aloud opmerkingen en het invullen van het scoreformulier. Dit is, zo bleek, teveel voor één persoon om te doen, hierdoor zijn sommige opmerkingen zeer beperkt, of niet als citaat maar als interpretatie opgeschreven. We merkte dat we hierdoor informatie miste. Gelukkig hebben we alles opgenomen en konden we de meeste opmerkingen alsnog gebruiken door terug te kijken in de opname.

Sterke punten

Naast de bovengenoemde verbeterpunten zijn er natuurlijk ook sterke punten te benoemen.

Uit de peer reviews en de statement cards kwamen als kleine greep de volgende punten naar boven:

 • Het gamification element van ons experiment wordt als leuk gezien (“Dit is vet!”);
 • Het systeem voelt geautomatiseerd; de pijlen geven een duidelijke sturing waardoor je het proces makkelijk doorloopt;
 • Door relatief veel deelnemers en meerdere meetinstrumenten hebben we veel data;

Peer reviews

De peer reviews van de specialize me les zijn gebruikt in dit document. De ruwe documenten zijn ingescand en hier te vinden.

(op klikken voor vergrootte versie)

Conclusies & aanbevelingen

 • Om het speelveld beter relateerbaar te maken aan een vliegveld zullen we opschalen naar een groter speelveld van 8 x 8 meter. Dit betekent echter wel dat we dit niet kunnen doen in een normaal klas lokaal. We zullen dan ook proberen de collegezaal op de 5de verdieping hiervoor te reserveren. Als dit niet kan zullen we op zoek gaan naar een andere ruimte die groot genoeg is (minstens 10 x 10 meter);
 • Naast het grotere speelveld zullen we proberen het vliegveld gevoel meer op te wekken door:
  • Foto’s van vertrekhallen en andere locaties op een luchthaven duidelijk in de ruimte te plaatsen (A3 formaat);
  • Het vertrekbord digitaliseren en duidelijker maken;
  • ‘Vliegveld geluid’ af te spelen;
  • Om te roepen wanneer de gate sluit, om zo tijdsdruk meer aanwezig te maken;
  • Een grote digitale klok op het scherm met de resterende tijd (dit wordt geüpdatet volgens de spelregels, lopen per vak kost tijd);
 • Door het vooraf afnemen van de persoonlijkheidstest hebben we een extra groepslid beschikbaar. We hebben dan ook gekozen om per deelnemer, twee groepsleden te hebben. Zo zal het eerste groepslid verantwoordelijk zijn voor het registreren van de thinking-aloud opmerkingen en aansturen/instrueren van de deelnemer. Het tweede groepslid zal verantwoordelijk zijn voor het invullen van het scoreformulier en bijhouden van de tijd;
 • Het interview achteraf zal duidelijker de vorm krijgen van een enquête zodat hier geen groepslid bij hoeft te zijn. Op deze manier hebben we in totaal vier groepsleden voor de bovengenoemde taken. Zo kunnen we per keer twee deelnemers tegelijk begeleiden en toch alles goed registreren;
 • Het maken vaan een draaiboek vooraf zorgt er voor dat ons verhaal/instructie richting de deelnemer consistent zijn, en we geen dingen vergeten;

 

Sprint 3: Analyse statement cards

Criterium:
“Je kunt data verzamelen, weergeven en analyseren zodanig dat je conclusies kunt trekken en aanbevelingen kunt doen.”

Tijdens de les van vorige week donderdag hebben wij statement cards gemaakt van de verschillende quotes die uit ons experiment kwamen:

7 clusters in totaal

Achter elk cluster staat de analyse/conclusie van de parafrases. Daaronder vind je de ruwe citaten en parafrases.

Cluster A:

Interactie met de app is onhandig en onoverzichtelijk. Realiseert niet het doel om het process comfortabeler te maken.

Quotes:

 • “Wat een kut systeem”;
 • “Scroll interactie was onhandig”;
 • “Onhandig, scroll interactie is oncomfortabel”;

Parafrases:

 • Systeem werkt onhandig/onoverizchtelijk;
 • Scroll interactie werkt niet naar behoren;
 • Interactie met de app is onhandig;

Cluster B:

Doordat de focus op de mobiel wordt gelegd, en automatisch veel aandacht vraagt is de informatie overweldigend en kun je lastig om je heen kijken.

Quotes:

 • “Om je heen kijken tijdens het gebruik van de app is onhandig”;
 • “Je hebt opeens meerdere informatiebronnen”;

Parafrases:

 • Teveel focus op telefoon;
 • Duidelijkere vorm van informatie nodig;

Cluster C:

De app zorgt ervoor dat gebruikers het overzicht kwijtraken, hierdoor weten ze niet precies waar ze zijn.

Quotes:

 • “Door de app snel bij de gate, maar geen idee waar ik was”;
 • “Bij de app was het voor mij minder duidelijk om te zien waar ik precies was”;

Parafrases:

 • Snel/duidelijk maar je ziet niks;
 • Huidige locatie [in speelveld] onduidelijk;

Cluster D:

De werking van de borden, gebruikt tijdens het experiment (blaadjes op de grond) zijn onduidelijk.

Quotes:

 • “Onduidelijk hoe de borden werken”;
 • “Hoe werkt dit? Ik snap het niet”;
 • “Welke letter komt na L”;

Parafrases:

 • Borden waren onduidelijk;
 • Onduidelijk hoe tot/met indicatie op borden werkt;
 • Kan de letters [op borden] niet volgen;

Cluster E:

Het systeem voelt geautomatiseerd; de pijlen geven een duidelijke sturing waardoor je het proces makkelijk doorloopt.


Quotes:

 • “Dit is vet!”;
 • “Het ging vanzelf”;
 • “De uitleg was helder en de pijlen gaven duidelijk de juiste richting aan”;
 • “Een goede verbetering van het bestaande, tijds verscheurende systeem dat voor discomfort zorgt.” (aldus een filosoferende Levi);

Parafrases:

 • Gebruiker ervaart het proces als prettig;
 • Navigeren ging bijna automatisch;
 • Heldere uitleg a.d.h.v. pijlen;
 • Goede verbetering op huidige systeem;

Cluster F:

Het proces, zonder app, kan soms moeilijk te volgen zijn.

Quotes:

“Ik vergat op het bord te kijken”;

Parafrases:

Gebruiker kan het proces moeilijk volgen;

Cluster G:

De omgeving is niet realistisch ten op zichte van een echt vliegveld, hierdoor is de sturing te specifiek en niet 1-op-1 uit te rollen in het echt.

Quotes:

“Instructies waren ook duidelijk, wat komt door de omgeving, omdat deze restricted is kun je hele specifieke instructies geven”;

Parafrases:

Experiment omgeving zorgt voor duidelijke, maar niet realistische sturing;

Conclusies & aanbevelingen

De huidige combinatie van app en borden is overweldigend, waardoor het overzicht op een gegeven moment weg is. Het experiment stelt niet duidelijk of alleen de app dient te worden gebruikt of in combinatie met de borden. De app wordt gezien als een extra pijnpunt in het gehele proces in combinatie met de andere informatiebronnen. Voor de volgende iteratie op ons concept is het van belang dat deze juist de pijnpunten (te veel informatie; chaos) wegneemt om zo ons doel van een comfortabeler vertrekproces te realiseren.

Een ander punt is de omgeving van het experiment. Doordat dit heel erg afgekaderd is kun je zeer specifieke sturing geven. Deze sturing is echter niet realistisch met de werkelijkheid. Hierdoor is het huidige concept niet 1-op-1 in het echt uit te rollen. Voor een volgende iteratie is het van belang dat het experiment de werkelijkheid beter nabootst, en dat de manier van sturing van de companion app beter aansluit op de werkelijkheid.

Sprint 2: Blogpost 3 conclusies pilot experiment, visie concept

Het pilot experiment heeft ons veel inzichten gegeven om het onderzoek, maar zeker ook het concept te verbeteren. Deze blogpost gaat over conclusies met betrekking tot het concept, en de visie van ons concept. De vorige blogpost bevat een link naar de definitieve versie van de onderzoeksopzet en de onderbouwing hiervan.

Uit het pilot onderzoek blijkt dat het speelveld het gevoel van het vliegveld onvoldoende simuleert. Deelnemers ervaren (nagenoeg) geen tijdsdruk, en vinden de manier van navigeren (vooral met de app) niet vergelijkbaar met het vliegveld. Wel ervaren de deelnemers, in deze context, het navigeren met de app als comfortabeler, en de meerderheid geeft aan dit te willen gebruiken op een echt vliegveld.

Uiteindelijk is de visie van ons concept; het verhogen van het gevoel van comfort binnen het vertrekproces. We willen dan ook graag vasthouden aan het simuleren van deze navigatie in een beheersbare context. Echter moeten we concluderen dat onze huidige methode hier niet toereikend genoeg in is wat betreft de tijdsdruk en realiteit van de navigatie.

Uit de resultaten blijkt ook dat we onvoldoende verdeling hadden van de verschillende gedragstypen. Hierdoor is het lastig op basis hiervan conclusies te trekken. In het vervolg willen we de gedragstype test vooraf afnemen en op basis daarvan een deelnemersgroep selecteren waarin alle gedragstypen beter zijn gepresenteerd.

Tevens hebben we geconstateerd tijdens het afnemen van het experiment dat het scoreformulier binnen de context van onze simulatie ontoereikend is om comfort te meten. De meting van comfort was nu afhankelijk van de vragenlijst die de deelnemer achteraf invult. De verbeterde scorelijst is te vinden in de definitieve onderzoeksopzet.

De definitieve versie van de onderzoeksopzet is hier te vinden: link!